Strona WWW

Biblioteka główna

 

 

     

Żyrardów
ul. Mostowa 1

 

tel. 46 855 40 67 (wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych)

 
     

 

Godziny

otwarcia:

 

Poniedziałek

Wtorek

 Środa

 Czwartek

 Piątek

 
 
 
 
 

 

 

10:00 - 18:00

10:00 - 18:00

08:00 - 16:00

10:00 - 18:00

10:00 - 18:00

 

przerwa

13:45-14:15

środa

11:45-12:15

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
   

 

Od 1 czerwca 2020 r. do odwołania zbiory będą udostępniane wyłącznie

na zewnątrz według następujących zasad:

 

Użytkownicy nie będą mieli bezpośredniego dostępu do zbiorów.

 

Wypożyczanie będzie realizowane na podstawie zamówień telefonicznych tzw. „książka na telefon” oraz on-line przez konto użytkownika.

 

Okresy na jakie wypożyczane są zbiory nie ulegają zmianie.

 

Odbiór zamówionych pozycji powinien nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia.

 

Wypożyczone pozycje po zwrocie będą poddawane kwarantannie, a następnie ponownie włączane do obiegu czytelniczego.

 

Do odwołania użytkownicy nie będą mieli dostępu do usług świadczonych na miejscu (prasa, księgozbiór podręczny, stanowiska internetowe) - brak możliwości zapewnienia wymaganego dystansu między czytelnikami.


 
   
 

Obsada

           

mgr Małgorzata Kamińska

mgr Renata Kaliszuk

       Bogumiła Środa

  
   

 

     

 

   
   

     

Główna biblioteka publiczna miasta Żyrardowa od 1992 roku mieści się przy ul. Mostowej 1.

Na parterze budynku zlokalizowane są:

- wypożyczalnia dla dorosłych,

- czytelnia tradycyjna i internetowa,

- dział administracyjno-księgowy. 

Na piętrze znajduje się gabinet Dyrektora MPBP.

   
   

 

 
     

 

WYPOŻYCZALNIA

DLA DOROSŁYCH

 
   
   

     

  

W swoich zbiorach posiada ok. 40 tys. książek. Wśród nich przeszło 70% to literatura piękna, pozostałą część stanowią pozycje naukowe (biografie, monografie, podręczniki akademickie) oraz popularnonaukowe (publicystyka, poradniki, przewodniki turystyczne, itd.).

Użytkownicy wypożyczalni mają WOLNY DOSTĘP do powieści, audiobooków, filmów na DVD, wybranych poradników i pozycji popularnonaukowych oraz płyt CD z muzyką.

  

 

 

 

   

     

 

CZYTELNIA

TRADYCYJNA

 I INTERNETOWA

 

 

 

           

 

 

 

   

     

 Oferuje m.in. znaczną kolekcję literatury regionalnej dotyczącej Żyrardowa i powiatu żyrardowskiego.

Dostępnych jest ok. 30 tytułów czasopism (w tym gazety lokalne).

Użytkownicy Biblioteki mogą korzystać z 3 stanowisk internetowych, na których mają dostęp do pakietu biurowego.

Usługi dodatkowe: kserowanie i skanowanie materiałów bibliotecznych, kopiowanie plików, wydruki z internetu i z programu MS Office.

 

 

     


     

 

 SALA

AUDIOWIZUALNA

 

 

 

 

 

     

 

 

Może jednorazowo pomieścić 60 osób. Wyposażona jest w zestaw multimedialny oraz tablicę magnetyczną, co pozwala na prowadzenie różnorodnych szkoleń.

Sala służy także spotkaniom lokalnej społeczności, w tym m.in.: samorządowi mieszkańców, Towarzystwu Przyjaciół Miasta Żyrardowa.

 

 
   
 

 

 

  
 
     

 CENTRALNY

KATALOG OPAC

   
   

     

 

Zawiera informacje o zbiorach zgromadzonych we wszystkich placówkach MPBP.

Umożliwia dostęp on-line do indywidu- alnych kont bibliotecznych. Dzięki czemu można (po zalogowaniu) sprawdzić stan wypożyczeń we wszystkich filiach, do których zapisany jest czytelnik.

Podanie Bibliotece adresu mailowego, powoduje otrzymywanie powiadomień o zbliżających się terminiach zwrotu wypożyczonych pozycji. Katalog elektroniczny pozwala także na zamawianie i rezerwowanie zbiorów. 

 

 

 

     

           

 

 

Powrót