Strona WWW

CENTRALA MPBP

 

Żyrardów
ul. Mostowa 1

 

tel./fax 46 855 40 67 (wypożyczalnia dla dorosłych)

             46 855 35 63 (oddział dla dzieci i młodzieży, czytelnia)

 
     

 

Godziny

 

 

Poniedziałek

Wtorek

 Środa

 Czwartek

 Piątek

 Sobota

 

otwarcia

 


10:00 - 20:00

10:00 - 18:00

08:00 - 16:00

10:00 - 18:00

10:00 - 18:00

10:00 - 14:00

 

     
     
     
     
     
     
     
     
 

Obsada

           

mgr Małgorzata Kamińska

mgr Katarzyna Bezoń

mgr Aneta Potocka-Malinowska

        mgr Paweł Szlaga

          lic. Katarzyna Motyl

Bogumiła Środa

  
   

 

     

 

   
   

     

Główna biblioteka publiczna miasta Żyrardowa od 1992 roku mieści się przy ul. Mostowej 1.

Na parterze budynku zlokalizowane są:

- wypożyczalnia dla dorosłych, 

- pokój z-cy Dyrektora MPBP ds. merytorycznych,

- dział gromadzenia i opracowania zbiorów,

- dział administracyjno-księgowy. 

Na piętrze znajduje się gabinet Dyrektora MPBP oraz:

- oddział dla dzieci i młodzieży,

- czytelnia tradycyjna i internetowa.

   
   

 

 

WYPOŻYCZALNIA

DLA DOROSŁYCH

     

 

 
   
   

     

  

W swoich zbiorach posiada ponad 30 tys. książek. Wśród nich przeszło 60% to literatura piękna, pozostałą część stanowią pozycje naukowe (biografie, monografie, podręczniki akademickie) oraz popularnonaukowe (publicystyka, poradniki, przewodniki turystyczne, itd.).

Użytkownicy wypożyczalni mają WOLNY DOSTĘP do powieści, audiobooków, filmów na DVD oraz wybranych poradników i pozycji popularnonaukowych.

  

 

 

 

     

ODDZIAŁ

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

     

 

 
 
 
 

 

 

   

     

 

 

Liczy przeszło 8 tys. książek. Wśród nich są m.in.:

- książeczki obrazkowe i książki-zabawki dla dzieci do 3 lat,

- lektury  szkolne i książki o charakterze popularnonaukowym,

- literatura dla młodszych i starszych nastolatków.

Ponadto, do dyspozycji młodych użytkowników są audiobooki, filmy na DVD i 3 stanowiska internetowe.

Do zbiorów użytkownicy mają WOLNY DOSTĘP. 


 

 

 

   


CZYTELNIA

TRADYCYJNA I INTERNETOWA

     

 

 

 

   

     

 

Oferuje m.in. znaczną kolekcję literatury regionalnej dotyczącej Żyrardowa i powiatu żyrardowskiego.

Dostępnych jest ok. 40 tytułów czasopism (w tym wszystkie gazety lokalne).

Użytkownicy Biblioteki mogą korzystać z 5 stanowisk internetowych, na których mają dostęp do pakietu biurowego.

Usługi dodatkowe: kserowanie i skanowanie materiałów bibliotecznych, kopiowanie plików, wydruki z internetu i z programu MS Office.

 

 

     

SALA AUDIOWIZUALNA

     

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Może jednorazowo pomieścić 100 osób. Wyposażona jest w zestaw multimedialny oraz tablicę magnetyczną, co pozwala na prowadzenie różnorodnych szkoleń.

Biblioteka organizuje w niej przede wszystkim spotkania autorskie oraz zajęcia warsztatowe dla dzieci i dorosłych. Sala służy także spotkaniom lokalnej społeczności, w tym m.in.: samorządowi mieszkańców, Towarzystwu Przyjaciół Miasta Żyrardowa.

 

 
   
 

 

 

  

CENTRALNY KATALOG OPAC 

           
   

     

 

Zawiera informacje o zbiorach zgromadzonych we wszystkich placówkach MPBP.

Umożliwia dostęp on-line do indywidu- alnych kont bibliotecznych. Dzięki czemu można (po zalogowaniu) sprawdzić stan wypożyczeń we wszystkich filiach, do których zapisany jest czytelnik.

Podanie Bibliotece adresu mailowego, powoduje otrzymywanie powiadomień o zbliżających się terminiach zwrotu wypożyczonych pozycji. Katalog elektroniczny pozwala także na zamawianie i rezerwowanie zbiorów. 

 

 

 

     

           

 

 

Powrót