Strona WWW

Aktualności

2018.03.27

BADANIE SATYSFAKCJI UŻYTKOWNIKÓW

 


Badanie przeprowadzono w ramach ogólnopolskiego projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek zainicjowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

 

 
 

 

W sondażu przeprowadzonym od czerwca do października 2017 r. wzięło udział

386 użytkowników MPBP

 

PYTANIA ANKIETOWE

OCENA (w %)

zła

 i bardzo zła

średnia

 dobra

 i bardzo dobra

Warunki lokalowe i czytelność oznakowania

  10*

 9*

81

Wyposażenie

  10*

 9*

81

Godziny otwarcia

3

5

92

Ogólna ocena pracowników

1

1

98

kultura osobista

1

1

98

kompetencje

0

1

99

dyspozycyjność

0

1

99

Zbiory drukowane

3

 10**

87

Zbiory audiowizualne

3

   14***

83

Zasady wypożyczania

1

3

96

Dopuszczalna ilość wypożyczanych egzemplarzy

2

7

91

Dopuszczalny okres wypożyczeń

4

4

92

       

GLOBALNA OCENA FUNKCJONOWANIA MPBP

1

2

97

       

wskaźnik satysfakcji użytkowników

 

4,8

 

 

* średnio, źle i bardzo źle warunki lokalowe i wyposażenie biblioteki ocenili użytkownicy Filii nr 6 (ul. 1 Maja 52). Od marca 2018 r. placówka będzie poddana generalnemu remontowi, który w sposób zasadniczy zmieni jej oblicze.

** najniżej oceniono zbiory drukowane kompletowane w jednej z filii MPBP. W 2018 r. zostanie nasilony nadzór nad strukturą zakupu nowości do tej placówki.

*** zbiory audiowizualne gromadzone są wyłącznie w Centrali MPBP (ul. Mostowa 1), ich oceny (jak wynika z pytania kontrolnego) dokonywali m.in. respondenci, którzy nie korzystają z tej oferty Biblioteki.

   Powrót